หน้าแรก

 

วัสดุในการทำเครื่องกรองน้ำ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ความสำคัญของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
ลักษณะการทำงานของโครงการ
การจัดองค์กรและการบริหาร
ผู้บริหารองค์กร
ท่อพีวีซีขนาด 15 ซม. (6 นิ้ว) ยาว 2 เมตร
ข้อต่อเกลียวในพีวีซี ขนาด 18 มม.( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 3 ตัว
 
 
ท่อพีวีซีขนาด 18 มม.( 1/2 นิ้ว )
ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซี ขนาด ? 18 มม.( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 12 ตัว
ประตูน้ำ ขนาด 18 มม.( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 5 ตัว
ข้องอพีวีซี ขนาด18 มม.( 1/2 นิ้ว )
จำนวน 3 ตัว
สามทางฉากเกลียวในพีวีซีขนาด 18 มม.( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 1 ตัว
 
สามทางฉากพีวีซี ขนาด 18 มม.( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 3 ตัว
ยูเนี่ยนพีวีซี ขนาด18 มม.(1/2 นิ้ว ) จำนวน 1 ตัว
ก็อกสนาม จำนวน 1 ตัว
ตัวอุดพีวีซี ขนาด 25 มม.( 1 นิ้ว ) จำนวน 2 ตัว
ข้อต่อเกลียวในพีวีซี ขนาด 25 มม.
( 1 นิ้ว )จำนวน 2 ตัว
น้ำยาเชื่อมท่อ จำนวน 1 กระป๋อง
ลวดเชื่อมพีวีซี จำนวน 0.2 กก
เทปพันเกลียว จำนวน 4 ม้วน
มุ้งลวดสเตนเลส เบอร์ 30
 
ฝาครอบพีวีซี ขนาด 18 มม.( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 2 ตัว ใช้ครอบหัวกรองชนิดเซาะร่อง ท่อ หัวกรอง